Tulkaa vetämään kursseja & piirejä rahapalkkiota vastaan tiedon- ja taidonjanoisille ihmisille! Tai osallistumaan sellaisiin. Verkostoitukaa! Juokaa teetä, pitäkää kokouksia. Suunnitelkaa tempauksia. Toteuttakaa niitä. Ja pyytäkää sitä varten paljon apurahaa. Raivostukaa, jos ei myönnetä. Nautiskelkaa. Olkaa osana sellaista väkeä, joka toteuttaa itseään. Astukaa porteista todellisten kansalaisten ja yhteiskuntavaikuttajien linnoihin. Harrastakaa puistojuhlia. Käyttäkää monia kieliä, liikkukaa kuin kameleontit huoneesta toiseen. Lukekaa, kokekaa. Olkaa läsnä ja käytettävissä. Haastatelkaa ihmisiä. Pääskää piireihin. Kirjoittakaa. Ottakaa osaa kulttuurikeskusteluun ja laatikaa artikkeleita. Esiintykää televisiossa. Antakaa haastatteluja. Viettäkää humanistin iltapäivää. Tehkää se lopulta luontevasti! Käykää lounailla ja matineassa. Osallistukaa.

Har du mod?!