Wotzon innoittamana:

Turku: Kirjailijan kaupunki (toim. Ritva Hapuli, Tuuli Åkerman & Leena Päivölä), SKS 2008

Tutkimusmatkoja innoittamaan:

Z. Topelius: Vanha kaunis Suomi, suom. Aarne Valpola, 1845 / 1978

Kopiokone heillä oli, mutta opaskarttoja ei. Jaksaisiko ottaa selvää, että mistä tulostimen rakkineeseen värikasettia.