Arvoisa **** *******,

kirjoititte ********** keskiviikkona 12.03.2014 kantaa ottavasti mm. seuraavaa: "Avoimia työpaikkoja on ainakin 80 000 ja työttömiä runsaat 200 000. Melkein joka toinen työtön olisi töissä, jos työtä olisi pakko ottaa vastaan, vaikka olisi tehtävään ylikoulutettu."

Tällaisen logiikan täytyy perustua kolmelle suurelle olettamukselle:
1)yhdellekään avoimelle työpaikalle ei koskaan ole minkäänlaisia vaatimuksia, vaan jokainen hakija otetaan sisään esim. kokemuksesta ja koulutuksesta riippumatta
2)enemmän kuin yksi ihminen ei koskaan kilpaile yhdestä ja samasta työpaikasta, vaan hakija on automaattisesti "jonon ensimmäinen" (jonoa ei ole!)
3)kaikenlaiset työt soveltuvat kaikille ihmisille, vaikka olisi esim. jalkaterä poikki taikka mahd. muita rajoitteita.

Mikäli todellakin uskotte asianlaidan olevan näin, pyytäisin lukijakuntanne kollektiivisen verenpaineen nimessä tutustumaan asioihin.

Kunnioittaen,
**** *****