poli.jpg

Social- och hälsovårdsreformen så som vi känt den under de gångna fyra åren har kollapsat. Redan från början påpekades av experter på juridik, förvaltning och hälsovård att reformen var grundlagsvidrig och hotade finländarnas jämlika tillgång till basservice. Att regeringen i fyra år vägrade att lyssna på dessa experter har regeringen enbart sig själv att skylla för, inte social- och hälsovårdsutskottet, inte “grundlagsfundamentalister”, “all världens docenter” eller ens oppositionen. Juha Sipilä och hans regering bäddade sin egen säng och fick sedan ligga i den. -Ei Li vaan eräs Janne

Vaalit ensi kuussa. Äänestäkäämme vihdoin oikeastaan mitä tahansa muuta kuin Kesk ja Kok.