Kauhea Ranu Pajola saastoitti kommenttikenttäni! Älkäämme huomioko hänen nimipäiväänsä, koska hän on täysi mitättömyys ja hänen olemassaolonsa tulisi kumota. 

Mutta muistakaamme Alamo!