3919544-759x500.jpg

Yksityistämällä ei saada vapaata markkinataloutta ja kilpailua, vaan saadaan yksityisiä monopoleja. Vahvat yritykset pystyvät julkisrahoitteisen toiminnan turvin luomaan itselleen suuria voittoja.

Monopolisoituminen näkyy erittäin vahvasti myös digitaalisella puolella. Google ja Facebook ovat kasvaneet käsittämättömän suuriksi yrityksiksi, joilla ei kilpailijoita ole. Tai jos on, ne ostetaan tai tuhotaan nopeasti.

Suuryrityksiä vastaan tarvitaan iso demokratialiikehdintä. Koska siitä pohjimmiltaan on kyse, kun kansainväliset suuryritykset ovat nousseet monia valtioita mahtavammiksi.

Työn murroksessa ei ole kyse vain siitä, että työmarkkinat polarisoituvat hyvä- ja huonotuloisiin työpaikkoihin keskiluokkaisten työpaikkojen vähentyessä. Työsuhteen luonne ei ole pelkästään muuttumassa, vaan kaikissa ammateissa osaamistaso ja vaatimukset kasvavat.

Ja ne ratkaisut työn murrokseen ovat moninaiset. Siihen kuuluu niin sosiaaliturvan kokonaisuudistus perustuloineen, koulutusjärjestelmän uudistaminen alhaalta ylimmälle tasolle sekä perinteisestä työsuhdeturvasta huolehtiminen.

Työn murros vaikuttaa myös eriarvoisuuden kasvuun, joka on sekä kansallinen että globaali ilmiö. On syytä olettaa, että työelämän murroksen seurauksena se voi vielä kiihtyä. Siihen liittyy kaikki tulonjaolliset kysymykset, mutta myös palveluiden toimivuus.

Vasemmistoliitto on valmis hyväksymään sellaisen yhteiskunnan, jossa palkkatyön määrä vähenee. Vasemmisto ei ole valtiouskoinen. Vasemmisto uskoo demokratiaan. Olemme esittäneet työajan lyhentymistä, kun demarit lähtevät eri lähtökohdista. Demarit ovat aika kiinni valtiossa instituutiona.

3918454-759x500.jpg