08:24:02 [Losz] Kansalaiset! Medborgare! Nyt mennään eikä meinata.

08:25:18 [Losz] Liittykäämme lujasti yhteen, lyökäämme veljen kättä, sillä meidän on suoritettava tehtävä, joka oikeuttaa kansan olemassaolon!
08:25:42 [Losz] Jos TÄSSÄ epäonnistutaan, kansan luottamus poliittiseen järjestelmään kokonaisuutena voi saada pahoja säröjä
08:27:21 [Losz] Poikkean tässä aamunavauspuheessani tavaksi tulleista aiheista ja kiinnitän huomiota kansalaisten terveyden ja työkunnon kannalta tärkeään asiaan. – –. Liikuntaa on harjoitettava – –.
08:28:06 [Losz] Tahtomme on teräksenluja, pyrkimyksemme rehellinen, voimamme murtumaton!
08:28:29 [Losz] Meidän suomalaisten on hoidettava maatamme niin, että se säilyy itsenäisenä ja vapaana, ja niin, että kaikki kansalaiset voivat katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen.
08:32:59 [Losz] Kansalaiset! Medborgare! Samassa venessä ollaan! Kohti täyttymyksellistä horisonttia.

 

Todellinen poliittisen ynnä muun henkilöhistorian tuntija saattaa tunnistaa tahi arvata keiltä olen vähän kröhön lainaillut mihinkin kohtaan...