vasemmistotradekapaivitettypienempi.png

Vasemmisto ja osuustoiminta jakavat saman arvopohjan: tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja demokratia ovat sekä puoleemme, että osuuskunta Tradekan toiminnan perusta. 

Vasemmistoliitolla on myös merkittävä rooli osuuskunnan johdossa ja jäsenkunnan keskuudessa. Tradekaan valitaan kerran kuudessa vuodessa valtuusto, jossa Vasemmistoliitolla on ollut vahva edustus. Osuuskunta-aatteen mukaisesti jokaisella jäsenellä on yksi ääni.  

3.11. SOTEVAALIT – MISTÄ ON KYSE?
klo 18-19

Sosiaali- ja terveysministerin erikoisavustaja Hanna Hänninen kertoo mistä soteuudistuksessa ja -vaaleissa on kyse. Soteuudistuksen ABC -tyyppinen koulutus on hyödyllinen kaikille kiinnostuneille. Webinaarissa käydään läpi sotealueiden rahoitusta, uudistuksen tavoitteista ja aluevaltuustojen roolia.  

Teams-linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ1YTZjYjYtYTY4Zi00NTg2LWFhNTAtYTIzY2RiNWY4NmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

10.11. SOSIAALIPALVELUT OSANA SOTE-UUDISTUSTA
klo 18-19:30

Puolueen sosiaali- ja terveyspoliittisen työryhmän vpj. sosiaalityöntekijä Anni Pihlaja kertoo sosiaalipalveluiden roolista osana sote-uudistusta sekä sosiaalityön arjesta.

Teams-linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmViNGY5MjktNWYwNi00NjQ4LWJiZTctYjhiZTZiOTYyZDYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

17.11. REILUT TYÖEHDOT JA YKSITYISTÄMISEN TORJUMINEN
kello 18-19:30

Uudet hyvinvointialueet tulevat olemaan merkittäviä työnantajia sekä palveluiden ostajia. Miten varmistamme, etteivät uudet hyvinvointialueet ulkoista tärkeitä julkisia palveluita ulkopuolisten yritysten voitontavoittelulle?

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhODJmNDMtZjFkNi00ZmZmLTk2ZTMtYzNjYjQ1ZDQxZTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

24.11. TOIMIVAT JA LÄHELTÄ LÖYTYVÄT TERVEYSPALVELUT
klo 18-19:30

Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa toimivat sotepalvelut kaikille riippumatta heidän asuinpaikastaan tai tulotasostaan. Miten varmistamme tämän tavoitteen toteutumisen ja kehitämme terveyspalveluita kohti paremmin oikea-aikaista hoitoonpääsyä.

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhlNDUzYjMtNjA3Yy00NTczLTg0MjYtOGJjN2QzN2I2MGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

1.12. VASEMMISTON SOTEVAALITAVOITTEET
klo 18-19:30
Mitä vasemmistoliitto tavoittelee tammikuun sotevaaleissa? Koulutuksessa käydään läpi 20.11. julkaistu sotevaaliohjelma.

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg1ODFlN2ItNjhlZi00MjJhLWFiZmUtZjkxOTA2Yzg1ODhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d